Monique Samwel

 

Monique Samwel (geb. 1955) biografisch consulente.


Ik ben als docente verbonden aan het Instituut voor Biografiek.


Verder ben ik als biografisch consulente al vele jaren werkzaam in de hulpverlening met uiteenlopende doelgroepen.


Daarnaast heb ik een individuele praktijk aan huis.

 

Voor mensen die bewust en authentiek in het leven willen staan en hun levensvragen serieus willen nemen. Een biografisch consulent kan daarbij nieuwe blikrichtingen aanreiken die verdiepend kunnen zijn en leiden tot nieuwe keuzes.

 

Voor wie

Biografiek is levensloopkunde.


Door middel van biografische gesprekken kunnen we onderzoeken welke route jou past om zelfsturend en met overgave je levensloop te gaan.

Wat is biografiek

Het vinden van de juiste vraag is de sleutel tot het onderzoek in de eigen levensloop.


Er zijn verschillende invalshoeken om met die vraag aan het werk te gaan. Karakteristiek voor het biografisch werk is dat er op verschillende niveaus gekeken wordt.

Doel van de gesprekken is ‘op koers’ te zijn in onze eigen biografie en de moed te hebben op het juiste moment de juiste stappen te zetten.


Het is mijn overtuiging dat de grootste kracht verborgen ligt in de dingen waar je het meest mee worstelt.

Werkwijze