Voorwoord bij de stamboom van Jan Hendrik Luijt

In 1999 ben ik begonnen met een voorouderonderzoek. Na mijn trouwen zou ik min of meer mijn eigen achternaam verliezen. In eerste instantie was het ook omdat de verhalen over de steenplaatsen aan de Hollandse IJssel mij intrigeerden. En er bleek ook nog een familiebijbel in bezit van oom Arie te zijn waar mijn oudtante, “tante Saar” al voorin een stamboom had bijgehouden!
Op internet was nog niet veel ontsloten, en bij het Centraal Bureau voor Genealogie kwam ik niet verder. Al snel kwamen er kinderen, raakte mijn stamboom onderzoek in de vergetelheid om af en toe bij vlagen weer even de kop op te steken.

Door de familie reünie in 2007 en door de buurman die ook bezig is met zijn stamboom, ben ik weer aangestoken door het virus.

Na het zoeken in Genlias.nl, het aanvragen van kopie-akten uit de burgerlijke stand van mijn directe “familie” en het zorgvuldig uitpluizen van andere genealogische websites, moest ik dan toch een keer naar het archief in Gouda, omdat er puzzelstukjes ontbraken. Veel gegevens van andere genealogen zijn daar nagetrokken, maar veel ook nog niet. Niet alles is even zorgvuldig gepubliceerd. Data die er zijn, zijn vaak de “randen” van andermans stamboom. Als het om je directe lijn gaat, wil je die originele gegevens wel zelf inzien!
Grappig was om terug te gaan voor 1811 en “nieuwe” takken te vinden, om vervolgens terug in Genlias tot de conclusie te komen dat er daar al veel meer familie op bleek te staan dan je in eerste instantie dacht. Overigens zijn Luijt, Luyt en Luit en soms zelfs Luijdt of Luijte(n), familie van elkaar óf gewoon een en dezelfde persoon. Zoals het klonk, schreef men het op.

Dit is een eerste “dump” van de gegevens uit het stamboomprogramma Aldfaer, bedoeld voor familiegebruik. Een dump in die zin, dat brongegevens meestal nog ontbreken. Gegevens van na 1811 zijn ontleend aan de akten die ik in bezit heb, of direct aan Genlias. Gegevens van 1695 - 1811 zijn afkomstig uit de DTB en Gaardersregisters van de Krimpenerwaard en Hollands Midden (voor Nieuwerkerk aan den IJssel). Nagetrokken zijn geboorte- en trouwgegevens. Overlijdensregisters zijn nog niet systematisch ingezien.
Om verder terug te komen, zal de volgende stap zijn om de DTB registers van Capelle aan den IJssel te checken op de doopgegevens van Frederik Isaäk Jacobse Luijt en de trouwgegevens van hem en Ariaantje Hendrikse Verstraten (1703?).
Dan zal hopelijk blijken dat we echt aan kunnen haken bij de stamboom van Dhr. C. Sigmond die staat op: http://www.xs4all.nl/~csigmond/luijt01.html


De stamboom is beschikbaar als overzicht of uitgeschreven verhaal.


Veel plezier bij deze ontdekkingsreis!


Marjolijne (Samwel-)Luijt